Dėl pasiteiravimo ir užsakymų, prašom skambinti: +48 81 440 83 35

Autorinės teisės

© Copyright by VERANO & Media Studio

Visos teisės į svetainės dizainą ir šioje svetainėje patalpintą medžiagą yra saugomos. Be autorinių teisių savininko, svetainės turinio autoriaus, jo atlikėjo sutikimo, jokia šios svetainės dalis negali būti kopijuojama, atgaminama ar saugoma paieškos sistemose bei talpinama kitose interneto svetainėje. Taip pat, ši informacija negali būti perduodama bet kokia forma ir bet kokiomis elektroninėmis, mechaninėmis priemonėmis, naudojantis kopijavimo aparatais, kompaktinėmis plokštelėmis ar kitomis turimomis techninėmis priemonėmis.

Svetainę lt.verano-konwektor.com liečiančiais klausimais taikomos autorinių teisių apsaugos įstatymų nuostatos. Šių nuostatų, t.y. 1994 m. vasario 4 d. Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, tekstą galima rasti kodekse arba interneto svetainėje.

Autorinių teisių saugomų kūrinių naudojimas galimas tik remiantis rašytine sutartimi su firma VERANO ir jos sutikimu. Autorinių teisių saugomų kūrinių (tekstų, nuotraukų, piešinių ir kitų materialių ir nematerialių vertybių) naudojimas be autoriaus sutikimo visais atvejais yra autorinių teisių pažeidimas.

Verano